Podnájem družstevního bytu BD INSTART

Podle § 719 občanského zákoníku lze pronajatý byt nebo jeho část jinému přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem pronajímatele, tj. BDI a MČ.

Postupujte prosím podle následujícího návodu:

Dokumenty:

  1. Žádost o schválení podnájmu bytu

Autor: Michal Švec, 2008-2015.